รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : จิรศักดิ์ ภูดรโพธิ์ (จูเนียร์)
ปีที่จบ : 2556   รุ่น : 23
อีเมล์ : junior-j20021@hotmail.com
เว็บไซต์ : www.facebook.com/จิรศักดิ์ ภูดรโพธิ์
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : ไม่มี
ตำแหน่ง : ไม่มี
ที่อยู่ที่ทำงาน

: โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ( TSM )

วันที่บันทึกข้อมูล : 15 เม.ย. 2557,16:48 น.   หมายเลขไอพี : 223.204.8.51


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล