รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.ชนิดาภา แก้วโอภาส (ออย)
ปีที่จบ : 2554   รุ่น : 21
อีเมล์ : play_8563@windowslive.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : โรงเรียนกาฬสินธ์พิทยาสรรพ์
ตำแหน่ง : นักเรียน
ที่อยู่ที่ทำงาน

: จังหวัดกาฬสินธ์

วันที่บันทึกข้อมูล : 05 พ.ย. 2556,19:58 น.   หมายเลขไอพี : 1.1.186.181


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล