รายชื่อศิษย์เก่า

พบข้อมูลศิษย์เก่าทั้งหมด 197 คน
ชื่อ-นามสกุล : สุธิชาภรณ์ ภูทองหล่อ (แบม)
ปีที่จบ : 2556   รุ่น : 22
ที่อยู่ : 235/6 ต.ลำพาน อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
เบอร์มือถือ : 0844 181 997
อีเมล์ : bambylove_01@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ณภัทร ปฐมวณิชกุล (ภูมิ)
ปีที่จบ : 2554   รุ่น : 21
ที่อยู่ : ถนนทุ่งศรีเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000
เบอร์มือถือ : 0885635518
อีเมล์ : napat.poom@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : สิริจรรยา โพธิ์ละเดา (ปอนด์)
ปีที่จบ : 2555   รุ่น : 21
ที่อยู่ : 393 หมู่ 1 ต.ยางตลาด อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ 46120
เบอร์มือถือ : 0934651041
อีเมล์ : epondjung@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : อาทิตยาพร ใจแก้ว (มด)
ปีที่จบ : 2556   รุ่น : 22
ที่อยู่ : โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เบอร์มือถือ : 0918622506
อีเมล์ : mod_605@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : สิรวิชญ์ โยธาฤทธิ์ (JJ)
ปีที่จบ : 2555   รุ่น : 22
ที่อยู่ : 671/1 อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
เบอร์มือถือ : 0982068699
อีเมล์ : seravitjj@hotmail.co.th
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ศศิภา หาระทา (นุ้ย)
ปีที่จบ : 2556   รุ่น : 22
ที่อยู่ : 30/2 ต.โพน อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์
เบอร์มือถือ : 0828460766
อีเมล์ : love_inai@hotmail.co.th
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : เกียรติศักดิ์ กมลหัตถ์ (น้ำมนต์)
ปีที่จบ : 2556   รุ่น : 22
ที่อยู่ : ถ.สนามบิน อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000
เบอร์มือถือ : 0883005821
อีเมล์ : mon11143@hotmail.co.th
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ณฐพรรณ สิงหเสนา (มายด์)
ปีที่จบ : 2556   รุ่น : 22
ที่อยู่ : 68 ถ.ทุ่งศรีเมือง ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
เบอร์มือถือ : 0905863794
อีเมล์ : Mildboo6012@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : พิชญ์นรี แจ่มพงษ์ (ใบตอง)
ปีที่จบ : 2555   รุ่น : 22
ที่อยู่ : 309/56 ถ.ทุ่งศรีเมือง อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000
เบอร์มือถือ : Xxxxxxxxxx
อีเมล์ : Baitongminnie@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ด.ช.นรบดี บุญเริ่ม (บิ๊ก)
ปีที่จบ : 2556   รุ่น : 22
ที่อยู่ : 376/76 ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา
เบอร์มือถือ : 0822957977
อีเมล์ : narabodi_@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : วรุตม์ ศิริกุล (โซ่)
ปีที่จบ : 2555   รุ่น : 22
ที่อยู่ : 62 ม.6 ต.โพนทอง อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
เบอร์มือถือ : 0844697566
อีเมล์ : varoot_sirikul555@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ด.ช.นฤบดี บุญเริ่ม (บอส)
ปีที่จบ : 2556   รุ่น : 22
ที่อยู่ : 376/76 ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา
เบอร์มือถือ : 0908600464
อีเมล์ : pachza_12@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม