รายชื่อศิษย์เก่า

พบข้อมูลศิษย์เก่าทั้งหมด 197 คน
ชื่อ-นามสกุล : ศุภวิชญ์ เกียรติธีรรัตน์ (ไอซ์)
ปีที่จบ : 2555   รุ่น : 21
ที่อยู่ : 336/3-4 ถ.ภิรมย์ อ. เมือง จ.กาฬสินธุ์
เบอร์มือถือ : 0896217722
อีเมล์ : Kiatteerarat .2014@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : วรุตม์ ศิริกุล (โซ่)
ปีที่จบ : 2555   รุ่น : 22
ที่อยู่ : 62 ม.6 ต.โพนทอง อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
เบอร์มือถือ : 0844697566
อีเมล์ : varoot_sirikul555@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ปภัสรา วงศ์อนันต์ (แป้ง)
ปีที่จบ : 2555   รุ่น : 21
ที่อยู่ : 309/25 ถ.ทุ่งศรีเมือง อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000
เบอร์มือถือ : 0883325415
อีเมล์ : Mylovepang24@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : สิริจรรยา โพธิ์ละเดา (ปอนด์)
ปีที่จบ : 2555   รุ่น : 21
ที่อยู่ : 393 หมู่ 1 ต.ยางตลาด อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ 46120
เบอร์มือถือ : 0934651041
อีเมล์ : epondjung@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.มิ่งกมล รินทะราช (เมย์)
ปีที่จบ : 2555   รุ่น : 21
ที่อยู่ : 8/32 ถนนสนามบิน อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000
เบอร์มือถือ : 0842715079
อีเมล์ : may_mingkamol@yahoo.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ด.ช.ธนโชติ ศรีละคุณ (คอป)
ปีที่จบ : 2555   รุ่น : 21
ที่อยู่ : 646-648 ถ.อนรรฆนาค อ.เมือง ต.กาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ 46000
เบอร์มือถือ : 0909256340
อีเมล์ : thnanachote@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : เตชิต ไพรัตน์ (บิ๊กโต)
ปีที่จบ : 2555   รุ่น : 21
ที่อยู่ : 146/1 ถ.สงเปลือย อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000
เบอร์มือถือ : 0836777176
อีเมล์ : bigto40229@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ณภัทร งอชัยถูมิ (เฮง)
ปีที่จบ : 2555   รุ่น : 22
ที่อยู่ : บ้านเลขที่ 22/1 ถนนสัญจรราชกิจ อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
เบอร์มือถือ : 0883024814
อีเมล์ : heng_heng555@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ธันญารัตร์ สำราญรื่น (ปุ๊กกี้)
ปีที่จบ : 2009   รุ่น : 20
ที่อยู่ : 115หมู่2 ต.โพนทอง บ.โพนทอง อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000
เบอร์มือถือ : 0917300814
อีเมล์ : fluke-1@hotmail.Co.th
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ด.ช.บารมี ปทุมวัน (พีพี)
ปีที่จบ : เซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์   รุ่น : 22
ที่อยู่ : 213 หมู่15 ต.กมลาไสย อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
เบอร์มือถือ : 0821680659
อีเมล์ : patumwan16@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ภูมิตาวัน ภูสาริ (ตาวัน)
ปีที่จบ : 2555   รุ่น : 21
ที่อยู่ : 51/1 ซ.ประชาอุทิศ ถ.ชัยสุนทร อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000
เบอร์มือถือ : 0910152281
อีเมล์ : poomtawanpusari@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ด.ช.อุกฤษฏ์ ศรีละคุณ (เเบงค์)
ปีที่จบ : 2556   รุ่น : 22
ที่อยู่ : ถ.อนรรฆนาค อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 646-648
เบอร์มือถือ : 0803239060
อีเมล์ : bangocity001@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม