รายชื่อศิษย์เก่า

พบข้อมูลศิษย์เก่าทั้งหมด 191 คน
ชื่อ-นามสกุล : เตชิต ไพรัตน์ (บิ๊กโต)
ปีที่จบ : 2555   รุ่น : 21
ที่อยู่ : 146/1 ถ.สงเปลือย อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000
เบอร์มือถือ : 0836777176
อีเมล์ : bigto40229@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ณภัทร งอชัยถูมิ (เฮง)
ปีที่จบ : 2555   รุ่น : 22
ที่อยู่ : บ้านเลขที่ 22/1 ถนนสัญจรราชกิจ อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
เบอร์มือถือ : 0883024814
อีเมล์ : heng_heng555@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ธันญารัตร์ สำราญรื่น (ปุ๊กกี้)
ปีที่จบ : 2009   รุ่น : 20
ที่อยู่ : 115หมู่2 ต.โพนทอง บ.โพนทอง อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000
เบอร์มือถือ : 0917300814
อีเมล์ : fluke-1@hotmail.Co.th
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ด.ช.บารมี ปทุมวัน (พีพี)
ปีที่จบ : เซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์   รุ่น : 22
ที่อยู่ : 213 หมู่15 ต.กมลาไสย อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
เบอร์มือถือ : 0821680659
อีเมล์ : patumwan16@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ภูมิตาวัน ภูสาริ (ตาวัน)
ปีที่จบ : 2555   รุ่น : 21
ที่อยู่ : 51/1 ซ.ประชาอุทิศ ถ.ชัยสุนทร อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000
เบอร์มือถือ : 0910152281
อีเมล์ : poomtawanpusari@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ด.ช.อุกฤษฏ์ ศรีละคุณ (เเบงค์)
ปีที่จบ : 2556   รุ่น : 22
ที่อยู่ : ถ.อนรรฆนาค อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 646-648
เบอร์มือถือ : 0803239060
อีเมล์ : bangocity001@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ชวพร สีพรมติ่ง (แพม)
ปีที่จบ : 2555   รุ่น : 21
ที่อยู่ : -
เบอร์มือถือ : xxx
อีเมล์ : niknaknatter_36@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ชวัลวิทย์ พลคะชินทรานนท์ (อะตอม)
ปีที่จบ : 2555   รุ่น : 21
ที่อยู่ : 82 ถ.พรรณา ต. กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
เบอร์มือถือ : 0828575890
อีเมล์ : atom_mikk@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : พัสตราภรณ์ เยี่ยมสมบัติ (ตวง)
ปีที่จบ : 2555   รุ่น : 21
ที่อยู่ : 47-49 ถ.ภิรมย์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000
เบอร์มือถือ : 0813200963
อีเมล์ : tuang5956@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ชนิญา นระเเสน (โอ้เอ้)
ปีที่จบ : 2555   รุ่น : 21
ที่อยู่ : 5 หมู่ 9 ถ.สำราญ ต.ยางตลาด อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ 46120
เบอร์มือถือ : 0833418319
อีเมล์ : oa_5368@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นายวิระนัตถ์ เฉิดจินดา (โต้ง)
ปีที่จบ : 2536   รุ่น : 3
ที่อยู่ : 58.10 ต.เหนือ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
เบอร์มือถือ : 0866401511
อีเมล์ : aumt_2524@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม