รายชื่อศิษย์เก่า

พบข้อมูลศิษย์เก่าทั้งหมด 189 คน
ชื่อ-นามสกุล : ภูชิต ภูกาบไส (กระตังค์)
ปีที่จบ : 2556   รุ่น : 22
ที่อยู่ : 207 ม.8 ต.ภูปอ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000
เบอร์มือถือ : 0636163293
อีเมล์ : gusjang2000@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวญาณีศา ปรีวิลัย (แป้ง)
ปีที่จบ : 2556   รุ่น : 22
ที่อยู่ : FB:Yanesa Preewilai
เบอร์มือถือ : 0941673129
อีเมล์ : nongpanglovemom43@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ทยิดา มีวงศ์ (แพม)
ปีที่จบ : 2555   รุ่น : 23
ที่อยู่ : 104/5 ม.5 ต.ดงพยุง อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์
เบอร์มือถือ : 0922492262
อีเมล์ : Tayida98@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : กัญจณาภา โหลทอง (อันอัน)
ปีที่จบ : 2555   รุ่น : 23
ที่อยู่ : 36 ม.4 ต.นาจำปา อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์
เบอร์มือถือ : 0952291905
อีเมล์ : iloveun@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.ลวัณรัตน์ ทารถ (คิม)
ปีที่จบ : 2557   รุ่น : 23
ที่อยู่ : 60/9 ต.นาดี อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ 46120
เบอร์มือถือ : 0981045742
อีเมล์ : kimlawanrat31@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : พิมพ์ลภัส พันธุ์สะอาด (พิมพ์)
ปีที่จบ : 2553   รุ่น : 20
ที่อยู่ : 555/2 ถ.ทุ่งศรีเมือง อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
เบอร์มือถือ : 0957959281
อีเมล์ : pimlapas_010@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : จักรี คงประเสริฐ (บิลลี่)
ปีที่จบ : 2550   รุ่น : 17
ที่อยู่ : 70/195 ถ.มาประณีต ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000
เบอร์มือถือ : 0614569765
อีเมล์ : Guzawa_billy@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : มนัสรินทร์ อรัญสร (ดิว)
ปีที่จบ : 2553   รุ่น : 20
ที่อยู่ : 83/1 ถ.หน้าเรือนจำ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000
เบอร์มือถือ : 0918625611
อีเมล์ : Dewly_berry@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ศุภวิชญ์ เสงี่ยมงาม (อู๋จุน)
ปีที่จบ : 2549   รุ่น : 16
ที่อยู่ : 100 หมู่ 7 ต.กลางหมื่น อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000
เบอร์มือถือ : 0822334401
อีเมล์ : xylitol.of.princess@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นายวรุธ ช่อทับทิม (กวาง)
ปีที่จบ : 2539   รุ่น : 6
ที่อยู่ : โรงเรียนอนุบาลเพชรลดา ตำบลบ้านกง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
เบอร์มือถือ : 0868925999
อีเมล์ : petchlada_school@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นันท์นภัส ภารรักษา (พริบแพรว)
ปีที่จบ : 2552   รุ่น : 19
ที่อยู่ : 1/15 บ้านกิ่งดาว ถนนหน้าเรือนจำ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
เบอร์มือถือ : 0933715614
อีเมล์ : 37704@kalasinpit.ac.th
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.กัญญารัตน์ จันทร์โท (ชมพู่)
ปีที่จบ : 2558   รุ่น : 25
ที่อยู่ : 14/66
เบอร์มือถือ : 0953255697
อีเมล์ : bonbon46000@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม