รายชื่อศิษย์เก่า

พบข้อมูลศิษย์เก่าทั้งหมด 197 คน
ชื่อ-นามสกุล : พุทธธิดา ประสิทธิศิลป์ชัย (พิ้งค์)
ปีที่จบ : 2555   รุ่น : 21
ที่อยู่ : 46000 75/4 ถนนบุญกว้าง อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
เบอร์มือถือ : 0626988263
อีเมล์ : pinkyoho@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : พรภิวรรณ ปิยะวงษ์เจริญ (แตงโม)
ปีที่จบ : 2556   รุ่น : 23
ที่อยู่ : 20 หมู่ 10 ต.เชียงเครือ อ.เมือง จ.กาฬสินธ์ุ 46000
เบอร์มือถือ : 0973132282
อีเมล์ : phonpiwan6315@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ทิญาดา สุนารถ (ส้มโอ)
ปีที่จบ : 2558   รุ่น : 24
ที่อยู่ : 144 ม.15 ต.ศิลา. อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
เบอร์มือถือ : 0611352847
อีเมล์ : sunartht3@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นายดนัย ชิณโสม (ปลา)
ปีที่จบ : 2534   รุ่น : 1
ที่อยู่ : 273/6 ซ.ชัยสุนทร ถ. ธนะผล อ. เมือง จ.กาฬสินธู์
เบอร์มือถือ : 0818188692
อีเมล์ : safety.kd2523@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ภูรินทร์ สาขา (ภูผา)
ปีที่จบ : 2558   รุ่น : 25
ที่อยู่ : Kalasin 263/24 .
เบอร์มือถือ : 0930844400
อีเมล์ : phurin172546@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : เกียรติการต์ จารุณี (ทิว)
ปีที่จบ : 2556   รุ่น : 22
ที่อยู่ : 191/6 ต.หัวงัง อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
เบอร์มือถือ : 0986579551
อีเมล์ : tiw14520@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นันท์ชญาน์ บรรเทา (ต้นข้าว)
ปีที่จบ : 2558   รุ่น : 25
ที่อยู่ : 96/4 ถ.เกษตรสมบูรณ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000
เบอร์มือถือ : 093-528-3082
อีเมล์ : tankrew46@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นนทวัฒน์ ภารสมภพ (นนท์)
ปีที่จบ : 2556   รุ่น : 22
ที่อยู่ : 75/21 บ.โคกก่อง ต.บัวบาน อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
เบอร์มือถือ : 0930060611
อีเมล์ : Christopher40876@gmil.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ภูชิต ภูกาบไส (กระตังค์)
ปีที่จบ : 2556   รุ่น : 22
ที่อยู่ : 207 ม.8 ต.ภูปอ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000
เบอร์มือถือ : 0636163293
อีเมล์ : gusjang2000@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวญาณีศา ปรีวิลัย (แป้ง)
ปีที่จบ : 2556   รุ่น : 22
ที่อยู่ : FB:Yanesa Preewilai
เบอร์มือถือ : 0941673129
อีเมล์ : nongpanglovemom43@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ทยิดา มีวงศ์ (แพม)
ปีที่จบ : 2555   รุ่น : 23
ที่อยู่ : 104/5 ม.5 ต.ดงพยุง อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์
เบอร์มือถือ : 0922492262
อีเมล์ : Tayida98@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : กัญจณาภา โหลทอง (อันอัน)
ปีที่จบ : 2555   รุ่น : 23
ที่อยู่ : 36 ม.4 ต.นาจำปา อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์
เบอร์มือถือ : 0952291905
อีเมล์ : iloveun@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม