รายชื่อศิษย์เก่า

พบข้อมูลศิษย์เก่าทั้งหมด 189 คน
ชื่อ-นามสกุล : ภัทรวดี ภูลายศรี (ขนุน)
ปีที่จบ : 2556   รุ่น : 21
ที่อยู่ : 201/4 ถ.ชัยสุนทร อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 460000
เบอร์มือถือ : 0979262563
อีเมล์ : kanun1014.anr@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : อรชุลี เชาว์พานิช (ลิลลี่)
ปีที่จบ : 2557   รุ่น : 23
ที่อยู่ : 30 ถ.โสมพะมิตร อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
เบอร์มือถือ : 0956619759
อีเมล์ : masteryui123@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ณัฐยา ถิตย์ผาด (น้องบิวตี้)
ปีที่จบ : 2553   รุ่น : 22
ที่อยู่ : บ.ปอแดง ม.1 ต.นาดี อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
เบอร์มือถือ : 0850630717
อีเมล์ : goev_14@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นวพร ใจเย็น (พลอย)
ปีที่จบ : 2556   รุ่น : 23
ที่อยู่ : 74/9 ถ.หน้าเรือนจำ
เบอร์มือถือ : 0917401044
อีเมล์ : Twikle.ploynawaporn@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ฟ้าใส ลำเผือก (ฟ้าใส)
ปีที่จบ : 2556   รุ่น : 23
ที่อยู่ : 399/1 ถ.โสมพมิตร อ.เมือง ต.กาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์
เบอร์มือถือ : 0934471785
อีเมล์ : Fahkps@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : บัณฑิตา สุทธิทรัพย์ (อูม)
ปีที่จบ : 2556   รุ่น : 23
ที่อยู่ : 27/3 ถ.บายพสหัวคู ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
เบอร์มือถือ : 0900214540
อีเมล์ : Bunthita.26@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : อารยา ภูแย้มไสย์ (พลอย)
ปีที่จบ : 2556   รุ่น : 23
ที่อยู่ : 107หมู่7 ตำบล อุ่มเม่า อำเภอ ยางตลาด จังหวัด กาฬสินธุ์
เบอร์มือถือ : 0914203813
อีเมล์ : araya_spy@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ชัยศิลป์ อนุรักษ์ (โอ)
ปีที่จบ : 2540   รุ่น : 10
ที่อยู่ : 101หมู่ 8 ตำบลโนนบุรี อำเภอ สหัสขันธ์ จังหวัน กาฬสินธุ์
เบอร์มือถือ : 0807669811
อีเมล์ : meegee@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : สธน ดอนกระสินธุ์ (บอส)
ปีที่จบ : 2556   รุ่น : 23
ที่อยู่ : 154/11 ถนนสัญจรราชกิจ ต.กมลาไสย อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
เบอร์มือถือ : 0956628828
อีเมล์ : bosslk1234@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : จิราพัชร อาทะวิมล (นุ่น)
ปีที่จบ : 2556   รุ่น : 23
ที่อยู่ : 45หมู่9ตำบลโนนบุรี อำเภอ สหัสขันธ์ จังหวัน กาฬสินธุ์
เบอร์มือถือ : 0896174149
อีเมล์ : nongnoon.a_2545@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ชาคริต ภักดีดินแดน (โอม)
ปีที่จบ : 2555   รุ่น : 22
ที่อยู่ : 167 ม.7 ต.โพนทอง อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
เบอร์มือถือ : 0900236090
อีเมล์ : chakrit1676038@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : พรหมพันธุ์ จันทร์เพชร (เพชร)
ปีที่จบ : 2555   รุ่น : 22
ที่อยู่ : 21/2 ถนน บายพาสหัวคู อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
เบอร์มือถือ : 0933217750
อีเมล์ : wwe_dxhhh@hotmail.co.th
รายละเอียดเพิ่มเติม