รายชื่อศิษย์เก่า

พบข้อมูลศิษย์เก่าทั้งหมด 197 คน
ชื่อ-นามสกุล : ฟ้าใส ลำเผือก (ฟ้าใส)
ปีที่จบ : 2556   รุ่น : 23
ที่อยู่ : 399/1 ถ.โสมพมิตร อ.เมือง ต.กาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์
เบอร์มือถือ : 0934471785
อีเมล์ : Fahkps@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : บัณฑิตา สุทธิทรัพย์ (อูม)
ปีที่จบ : 2556   รุ่น : 23
ที่อยู่ : 27/3 ถ.บายพสหัวคู ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
เบอร์มือถือ : 0900214540
อีเมล์ : Bunthita.26@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : อารยา ภูแย้มไสย์ (พลอย)
ปีที่จบ : 2556   รุ่น : 23
ที่อยู่ : 107หมู่7 ตำบล อุ่มเม่า อำเภอ ยางตลาด จังหวัด กาฬสินธุ์
เบอร์มือถือ : 0914203813
อีเมล์ : araya_spy@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ชัยศิลป์ อนุรักษ์ (โอ)
ปีที่จบ : 2540   รุ่น : 10
ที่อยู่ : 101หมู่ 8 ตำบลโนนบุรี อำเภอ สหัสขันธ์ จังหวัน กาฬสินธุ์
เบอร์มือถือ : 0807669811
อีเมล์ : meegee@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : สธน ดอนกระสินธุ์ (บอส)
ปีที่จบ : 2556   รุ่น : 23
ที่อยู่ : 154/11 ถนนสัญจรราชกิจ ต.กมลาไสย อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
เบอร์มือถือ : 0956628828
อีเมล์ : bosslk1234@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : จิราพัชร อาทะวิมล (นุ่น)
ปีที่จบ : 2556   รุ่น : 23
ที่อยู่ : 45หมู่9ตำบลโนนบุรี อำเภอ สหัสขันธ์ จังหวัน กาฬสินธุ์
เบอร์มือถือ : 0896174149
อีเมล์ : nongnoon.a_2545@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ชาคริต ภักดีดินแดน (โอม)
ปีที่จบ : 2555   รุ่น : 22
ที่อยู่ : 167 ม.7 ต.โพนทอง อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
เบอร์มือถือ : 0900236090
อีเมล์ : chakrit1676038@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : พรหมพันธุ์ จันทร์เพชร (เพชร)
ปีที่จบ : 2555   รุ่น : 22
ที่อยู่ : 21/2 ถนน บายพาสหัวคู อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
เบอร์มือถือ : 0933217750
อีเมล์ : wwe_dxhhh@hotmail.co.th
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : จิรศักดิ์ ภูดรโพธิ์ (จูเนียร์)
ปีที่จบ : 2556   รุ่น : 23
ที่อยู่ : 127 ถ. อนรรฆนาค อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
เบอร์มือถือ : 0880615617
อีเมล์ : junior-j20021@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : Nongnapat Tanatsiravanich (DO)
ปีที่จบ : 2556   รุ่น : 23
ที่อยู่ : บลท. 174 ม. 4 บ. เตาไห ต. หลุบ อ. เมือง จ. กาฬสินธุ์
เบอร์มือถือ : 0927301805
อีเมล์ : num6279@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : พลลเดช พละเดช (คีฟ keep)
ปีที่จบ : 2555   รุ่น : 22
ที่อยู่ : โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
เบอร์มือถือ : 0838183416
อีเมล์ : kunkeep101@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.วริศรา จำเริญไกร (ฝ้าย)
ปีที่จบ : 2557   รุ่น : 23
ที่อยู่ : kalasin
เบอร์มือถือ : 0810554078
อีเมล์ : warisara.nongfai@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม