รายชื่อศิษย์เก่า

พบข้อมูลศิษย์เก่าทั้งหมด 189 คน
ชื่อ-นามสกุล : จิรศักดิ์ ภูดรโพธิ์ (จูเนียร์)
ปีที่จบ : 2556   รุ่น : 23
ที่อยู่ : 127 ถ. อนรรฆนาค อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
เบอร์มือถือ : 0880615617
อีเมล์ : junior-j20021@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : Nongnapat Tanatsiravanich (DO)
ปีที่จบ : 2556   รุ่น : 23
ที่อยู่ : บลท. 174 ม. 4 บ. เตาไห ต. หลุบ อ. เมือง จ. กาฬสินธุ์
เบอร์มือถือ : 0927301805
อีเมล์ : num6279@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : พลลเดช พละเดช (คีฟ keep)
ปีที่จบ : 2555   รุ่น : 22
ที่อยู่ : โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
เบอร์มือถือ : 0838183416
อีเมล์ : kunkeep101@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.วริศรา จำเริญไกร (ฝ้าย)
ปีที่จบ : 2557   รุ่น : 23
ที่อยู่ : kalasin
เบอร์มือถือ : 0810554078
อีเมล์ : warisara.nongfai@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นภัสรา ทรัพย์พงษ์ (เนย)
ปีที่จบ : 56   รุ่น : 23
ที่อยู่ : ไม่ต้องรู้หรอกน่าาา
เบอร์มือถือ : 0878593950
อีเมล์ : noey_noey_502@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.เกวรินทร์ นันสมบัติ (Pam)
ปีที่จบ : 2556   รุ่น : 23
ที่อยู่ : 80/963 ต.นาดี อ. เมือง จ.สมุทรสาคร
เบอร์มือถือ : 0934178038
อีเมล์ : pam46000@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : สหัสวรรษ จินดารัตน์ (จูน)
ปีที่จบ : 2555   รุ่น : 21
ที่อยู่ : 0887525254
เบอร์มือถือ : 0887525254
อีเมล์ : joonjindarat2542@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : อาทิตยา อิ่มแมน (มิ้นท์)
ปีที่จบ : 2555   รุ่น : 22
ที่อยู่ : 8 ม.8 ถ.สุขาภิบาล 4 ต.โนนบุรี อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ 46140
เบอร์มือถือ : 0833450908
อีเมล์ : Mintsjk2012@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นายพงษ์ไท (ศิริปี)
ปีที่จบ : 2549   รุ่น : 16
ที่อยู่ : 709/8 ถ.อนรรฆนาค อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000
เบอร์มือถือ : 0910177336
อีเมล์ : bosszaa29@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : วรรรศิริ ภูเต้าทอง (ชมพู่)
ปีที่จบ : 2553   รุ่น : 20
ที่อยู่ : 26/65 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
เบอร์มือถือ : 088-5316750
อีเมล์ : bigbang_502@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : สัจจศักด์ เชตะวัน (โต)
ปีที่จบ : 2555   รุ่น : 22
ที่อยู่ : บ.30ถ.สุจินดาอ.เมืองจ.กาฬสินธุ์46000
เบอร์มือถือ : 09592187345
อีเมล์ : to_boo_bom@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ธนภัทร พรหมภัทร์ (เขต)
ปีที่จบ : 2553   รุ่น : 20
ที่อยู่ : 274 ม.2 ต.หนองแปน อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ 46132
เบอร์มือถือ : 0892755376
อีเมล์ : tanapat205@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม