รายชื่อศิษย์เก่า

พบข้อมูลศิษย์เก่าทั้งหมด 191 คน
ชื่อ-นามสกุล : สัจจศักด์ เชตะวัน (โต)
ปีที่จบ : 2555   รุ่น : 22
ที่อยู่ : บ.30ถ.สุจินดาอ.เมืองจ.กาฬสินธุ์46000
เบอร์มือถือ : 09592187345
อีเมล์ : to_boo_bom@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ธนภัทร พรหมภัทร์ (เขต)
ปีที่จบ : 2553   รุ่น : 20
ที่อยู่ : 274 ม.2 ต.หนองแปน อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ 46132
เบอร์มือถือ : 0892755376
อีเมล์ : tanapat205@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : พัชริดา วงศ์กมลาไสย (มิ้นท์)
ปีที่จบ : 2554   รุ่น : 21
ที่อยู่ : 269 หมู่ 3 ต.หลักเมือง อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
เบอร์มือถือ : 0898637781
อีเมล์ : Patcharida-m@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ขวัญชนก จุฬาเสรีกุล (เจ่เจ๊)
ปีที่จบ : 2552   รุ่น : 19
ที่อยู่ : 1/23-24 ถนนทุ่งศรีเมือง ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000
เบอร์มือถือ : 043821090
อีเมล์ : jejejejekwanchanok@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ภัทริกา การรัศมี (น้ำฝน)
ปีที่จบ : 2552   รุ่น : 19
ที่อยู่ : 131 หมู่ 13 บ้านบ่อ ถ.ราชบูรณะ ต.ธัญญา อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ 46130
เบอร์มือถือ : 085-0136119
อีเมล์ : pattarika_kan@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : สิริภัทร ปรีดี (แตงกวา)
ปีที่จบ : 2554   รุ่น : 21
ที่อยู่ : 24/1 ถ.หนองทุ่ม อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
เบอร์มือถือ : 0860862012
อีเมล์ : Tangga-11@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : จันทินี ศิริรักษ์ (เมย์)
ปีที่จบ : 2554   รุ่น : 21
ที่อยู่ : 524/4 ต.หลุบ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ หมู่บ้านชัยยงค์ 2
เบอร์มือถือ : 0821173618
อีเมล์ : jantinee3618@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงบุษยาพร ถวิลการ (แท็ช)
ปีที่จบ : 2554   รุ่น : 21
ที่อยู่ : 44/17 หมู่บ้าน.พฤกษ์ภิรมย์ ถ.กุดยางสามัคคี อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000
เบอร์มือถือ : 0882244273/0865638455
อีเมล์ : tach_baby@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : สหพร สมเพียร (หนึ่ง)
ปีที่จบ : 2554   รุ่น : 21
ที่อยู่ : 139/1-2 ถ.ถีนานนท์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000
เบอร์มือถือ : 0816709505
อีเมล์ : minirockman@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.ชนิดาภา แก้วโอภาส (ออย)
ปีที่จบ : 2554   รุ่น : 21
ที่อยู่ : 65/4 บ.เตาไห ต.หลุบ อ.เมือง จ.กาฬสินธ์
เบอร์มือถือ : 0862229065
อีเมล์ : play_8563@windowslive.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ด.ช.ธีรภัทร เลิศวุฒิชัยกุล (ฟง)
ปีที่จบ : 2555   รุ่น : 21
ที่อยู่ : TO-กราฟฟิก
เบอร์มือถือ : 0870622064
อีเมล์ : mama_fong@hotmail.co.th
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ณัฐชยา ลับภู (แพม)
ปีที่จบ : 2555   รุ่น : 22
ที่อยู่ : 2หมู่5บ้านโนนสูง ต.โนนสูง อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์46120
เบอร์มือถือ : 0910640359
อีเมล์ : natchaya5610@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม