รายชื่อศิษย์เก่า

พบข้อมูลศิษย์เก่าทั้งหมด 189 คน
ชื่อ-นามสกุล : อัจฉริยา รักษาวงค์ (ใบตอง)
ปีที่จบ : 2552   รุ่น : 19
ที่อยู่ : 225 ถนนเทศบาล23 ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000
เบอร์มือถือ : 0821566894
อีเมล์ : adchariya_tong@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : พงษ์ทิพา เพียรภูเขา (หยก)
ปีที่จบ : 2555   รุ่น : 22
ที่อยู่ : 39/24 ซ.เขียวสัมพันธ์ ถ.ดงปอ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000
เบอร์มือถือ : 0870665097
อีเมล์ : Phongthipha@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ศักดิ์ชัย พื้นชมภู (กานต์)
ปีที่จบ : 2552   รุ่น : 19
ที่อยู่ : 75/2 หมู่ 4 ต.ยางตลาด อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ 46120
เบอร์มือถือ : 0868510182
อีเมล์ : kipiop@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิง ศุปรีดา ปิจดี (แป้ง)
ปีที่จบ : 2555   รุ่น : 22
ที่อยู่ : 82 หมู่17 ตำบลห้วยโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000
เบอร์มือถือ : 0903514688
อีเมล์ : nongpang_love_mom@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ปริยากร หนูปัทยา (จิว)
ปีที่จบ : 2552   รุ่น : 19
ที่อยู่ : 53/2 ถนนเกษตรสมบูรณ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000
เบอร์มือถือ : 0883110834
อีเมล์ : Jewanr_0014@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : พีรนนท์ สีพันนา (มาร์ค)
ปีที่จบ : 2555   รุ่น : 22
ที่อยู่ : 1/13 ซอย ราตรีอุทิศ ถนน กุดยางสามัคคี ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
เบอร์มือถือ : 0900270029
อีเมล์ : Mark444preeranon@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : กรธิดา รักธรรม (ต๊อบแต๊บ)
ปีที่จบ : 2549   รุ่น : -
ที่อยู่ : 50/2 ต.เชียงรากน้อย อ.บางปะอิน จ.อยุธยา 13180
เบอร์มือถือ : 0901155166
อีเมล์ : florence_wachi@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ศุภณัฐ ชูศรียิ่ง (นัท)
ปีที่จบ : 2552   รุ่น : 19
ที่อยู่ : 94/2 ต.ธัญญา อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ 46130
เบอร์มือถือ : 0908456948
อีเมล์ : nut_nut_kub@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ฐิติพร ภูกองไชย (อายส์)
ปีที่จบ : 2555   รุ่น : 22
ที่อยู่ : 229 ม.2 ต.ยางตลาด อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
เบอร์มือถือ : 0933265284
อีเมล์ : eye7587@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอารียา นันสะอาง (บุ๋มบิ๋ม)
ปีที่จบ : 2549   รุ่น : 16
ที่อยู่ : 7/4 ต. ลำพาน อ. เมือง จ. กาฬสินธุ์ 46000
เบอร์มือถือ : 0821148423
อีเมล์ : Bumbim_lovely1995@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ณัฐชา โถนคำ (วิว)
ปีที่จบ : 2552   รุ่น : 19
ที่อยู่ : 37 ม.4 ต.ฆ้องชัยพัฒนา อ.ฆ้้องชัย จ.กาฬสินธุ์
เบอร์มือถือ : 0821037994
อีเมล์ : Review_1414@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ศกลวรรณ กาฬอ่อนศรี (เเตงโม)
ปีที่จบ : 2554   รุ่น : 21
ที่อยู่ : 58-59 หมู่1 ถนน.ถีนานนท์ ต.ยางตลาด อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ 46120
เบอร์มือถือ : 0868501506
อีเมล์ : Super_nemo_@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม