รายชื่อศิษย์เก่า

พบข้อมูลศิษย์เก่าทั้งหมด 197 คน
ชื่อ-นามสกุล : จันทินี ศิริรักษ์ (เมย์)
ปีที่จบ : 2554   รุ่น : 21
ที่อยู่ : 524/4 ต.หลุบ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ หมู่บ้านชัยยงค์ 2
เบอร์มือถือ : 0821173618
อีเมล์ : jantinee3618@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงบุษยาพร ถวิลการ (แท็ช)
ปีที่จบ : 2554   รุ่น : 21
ที่อยู่ : 44/17 หมู่บ้าน.พฤกษ์ภิรมย์ ถ.กุดยางสามัคคี อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000
เบอร์มือถือ : 0882244273/0865638455
อีเมล์ : tach_baby@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : สหพร สมเพียร (หนึ่ง)
ปีที่จบ : 2554   รุ่น : 21
ที่อยู่ : 139/1-2 ถ.ถีนานนท์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000
เบอร์มือถือ : 0816709505
อีเมล์ : minirockman@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.ชนิดาภา แก้วโอภาส (ออย)
ปีที่จบ : 2554   รุ่น : 21
ที่อยู่ : 65/4 บ.เตาไห ต.หลุบ อ.เมือง จ.กาฬสินธ์
เบอร์มือถือ : 0862229065
อีเมล์ : play_8563@windowslive.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ด.ช.ธีรภัทร เลิศวุฒิชัยกุล (ฟง)
ปีที่จบ : 2555   รุ่น : 21
ที่อยู่ : TO-กราฟฟิก
เบอร์มือถือ : 0870622064
อีเมล์ : mama_fong@hotmail.co.th
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ณัฐชยา ลับภู (แพม)
ปีที่จบ : 2555   รุ่น : 22
ที่อยู่ : 2หมู่5บ้านโนนสูง ต.โนนสูง อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์46120
เบอร์มือถือ : 0910640359
อีเมล์ : natchaya5610@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ฐิติวรดา สารขันธ์ (เอ๊ะ)
ปีที่จบ : 2555   รุ่น : 22
ที่อยู่ : 16/1 ม.5 ถ.รัศมีดาว ต.สมเด็จ อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์
เบอร์มือถือ : 088-896-3455
อีเมล์ : thitiworada035@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ปิยฉัตร รักษาวงค์ (ส้ม)
ปีที่จบ : 2554   รุ่น : 21
ที่อยู่ : 225 ถนนเทศบาล23 ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000
เบอร์มือถือ : 0868570823
อีเมล์ : magic4957@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : อัจฉริยา รักษาวงค์ (ใบตอง)
ปีที่จบ : 2552   รุ่น : 19
ที่อยู่ : 225 ถนนเทศบาล23 ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000
เบอร์มือถือ : 0821566894
อีเมล์ : adchariya_tong@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : พงษ์ทิพา เพียรภูเขา (หยก)
ปีที่จบ : 2555   รุ่น : 22
ที่อยู่ : 39/24 ซ.เขียวสัมพันธ์ ถ.ดงปอ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000
เบอร์มือถือ : 0870665097
อีเมล์ : Phongthipha@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ศักดิ์ชัย พื้นชมภู (กานต์)
ปีที่จบ : 2552   รุ่น : 19
ที่อยู่ : 75/2 หมู่ 4 ต.ยางตลาด อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ 46120
เบอร์มือถือ : 0868510182
อีเมล์ : kipiop@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิง ศุปรีดา ปิจดี (แป้ง)
ปีที่จบ : 2555   รุ่น : 22
ที่อยู่ : 82 หมู่17 ตำบลห้วยโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000
เบอร์มือถือ : 0903514688
อีเมล์ : nongpang_love_mom@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม