รายชื่อศิษย์เก่า

พบข้อมูลศิษย์เก่าทั้งหมด 189 คน
ชื่อ-นามสกุล : ณัฐชานันท์ เอกวงษา (แนน)
ปีที่จบ : 2555   รุ่น : 22
ที่อยู่ : 125 หมู่ 1 ต.โพนทอง อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
เบอร์มือถือ : 0916829484
อีเมล์ : nanvamer_2543@live.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ศศิภา อุ่นคำ (มิ้น)
ปีที่จบ : 2553   รุ่น : 20
ที่อยู่ : 75/9 อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000
เบอร์มือถือ : 0823110860
อีเมล์ : i_mintlovely@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : สุธารทิพย์ สนอุทา (ปาล์มมี่)
ปีที่จบ : 2556   รุ่น : 21
ที่อยู่ : 167/1บ้านโนนสำราญ ต.เหนือ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000
เบอร์มือถือ : 0852166873
อีเมล์ : sutarnthip 6873 @gmil.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : สุธารทิพย์ สนอุทา (ปาล์มมี่)
ปีที่จบ : 2556   รุ่น : 21
ที่อยู่ : 167/1บ้านโนนสำราญ ต.เหนือ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
เบอร์มือถือ : 0852166873
อีเมล์ : sutarnthip 6873 @gmil.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.ภควดี ภูถาดลาย (ฟ้า)
ปีที่จบ : 2556   รุ่น : 22
ที่อยู่ : 200/13
เบอร์มือถือ : 0883168114
อีเมล์ : Far_sweet_1997@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.ปิยะพร นครชัย (ไอซ์)
ปีที่จบ : 2555   รุ่น : 22
ที่อยู่ : หมู่ 8 บ้านเลขที่ 4 อำเภอ กมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
เบอร์มือถือ : 0934758761
อีเมล์ : ice-piyaporn@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ณัฏฐณิชา ชนะพันธ์ (มีน)
ปีที่จบ : 2555   รุ่น : 22
ที่อยู่ : 276/19 อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
เบอร์มือถือ : 0934852540
อีเมล์ : m.chanaphan@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : เลอพงศ์ บุญอษา (เปา)
ปีที่จบ : 2552   รุ่น : 19
ที่อยู่ : 54/13 ต.บัวขาว อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ 46110
เบอร์มือถือ : 0935652904
อีเมล์ : badboy_bks@hotmail.co.th
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.ภัทรสุดา จักรากรธรนวัฒน์ (ใบเตย)
ปีที่จบ : 2554   รุ่น : 21
ที่อยู่ : 39/3 ถ.บายพาส-ทุ่งมน ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
เบอร์มือถือ : 0847997304
อีเมล์ : teyza_235love@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ปนัดดา แซ่ตั้ง (พลอย)
ปีที่จบ : 2553   รุ่น : 20
ที่อยู่ : Kalasinpittayasan 3/4 (fb. Ploy panadda)
เบอร์มือถือ : 0903483539
อีเมล์ : pp-3539@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : Natthida Deelao (ออม)
ปีที่จบ : 2010   รุ่น : 20
ที่อยู่ : 37 ถ.ดงปอ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000
เบอร์มือถือ : 0811830243
อีเมล์ : intel_4928@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : อมรรัตน์ อัครมเหสักข์ (โม)
ปีที่จบ : 2551   รุ่น : 18
ที่อยู่ : 51/26-27 ม.5 ต.สมเด็จอ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์
เบอร์มือถือ : 0828354583
อีเมล์ : Amornrat_mo@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม