ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
30 ต.ค. 60 เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560
นักเรียนทุกระดับชั้น เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 

ชุดนักเรียน
01 พ.ย. 60 ถึง 30 พ.ย. 60 เทศกาลสร้างความสัมพันธ์เยี่ยมบ้านนักเรียน
ครูประจำชั้นของนักเรียนทุกระดับชั้น ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน 
03 พ.ย. 60 พิธีมิสซาวันศุกร์ต้นเดือน
นักเรียนระดับชั้น ป...  ร่วมพิธีมิสซา ในเวลา 07.45 น.
03 พ.ย. 60 รับผลการสอบภาคเรียนที่ 1/2560
นักเรียนรับผลการเรียนที่คุณครูประจำชั้น
09 พ.ย. 60 กิจกรรมชวนน้องเข้าวัดฟังธรรมฯป.2
10 พ.ย. 60 กิจกรรมเข้าวัดฟังธรรมฯ ป.2
21 พ.ย. 60 โครงการพระคัมภีร์สัญจร ชั้นป.6
23 พ.ย. 60 นักเรียนชั้น ป.4 ทัศนศึกษา
24 พ.ย. 60 นักเรียนชั้น ป.5 ทัศนศึกษา
27 พ.ย. 60 นักเรียนชั้น ป.1 ทัศนศึกษา
28 พ.ย. 60 นักเรียนชั้น ป.2 ทัศนศึกษา
29 พ.ย. 60 นักเรียนชั้น ป.3 ทัศนศึกษา