ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
13 มิ.ย. 62 ไหว้ครู/ต้อนรับน้องใหม่
15 พ.ค. 62 เปิดภาคเรียน 1/2562
06 พ.ค. 62 ประกาศรายชื่อทุกระดับชั้น
06 พ.ค. 62 ถึง 10 พ.ค. 62 จำหน่ายหนังสือ
03 เม.ย. 62 รับผลการเรียน
18 มี.ค. 62 ถึง 12 เม.ย. 62 เรียนเสริมภาคฤดูร้อน
10 มี.ค. 62 วันบัณฑิตน้อย
08 มี.ค. 62 ซ้อมบัณฑิตน้อย(2)
06 มี.ค. 62 ประถมศึกษาปีที่ 3 สอบ NT
01 มี.ค. 62 ซ้อมบัณฑิตน้อย(1)
20 ก.พ. 62 ถึง 28 ก.พ. 62 มอบตัวนักเรียนปฐมวัย3 ขึ้น ป.1
20 ก.พ. 62 ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นปฐมวัยปีที่ 3 ขึ้น ป.1
18 ก.พ. 62 สอบคัดเลือกนักเรียนปฐมวัยปีที่ 3 ขึ้น ป.1
08 ก.พ. 62 สัปดาห์วันวิชาการ
07 ก.พ. 62 ประถมศึกษาปีที่ 2 ทัศนศึกษา
06 ก.พ. 62 ประถมศึกษาปีที่ 4 ทัศนศึกษา
05 ก.พ. 62 ประถมศึกษาปีที่ 5 ทัศนศึกษา
04 ก.พ. 62 ประถมศึกษาปีที่ 6 ทัศนศึกษา
01 ก.พ. 62 ถึง 30 เม.ย. 62 เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่
30 ม.ค. 62 ประถมศึกษาปีที่ 3 ทัศนศึกษา
29 ม.ค. 62 ประถมศึกษาปีที่ 1 ทัศนศึกษา
05 พ.ย. 61 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2561
08 ต.ค. 61 ถึง 26 ต.ค. 61 เรียนเสริมช่วงปิดภาคเรียน
05 ต.ค. 61 ถึง 04 พ.ย. 61 ปิดภาคเรียนที่ 1
01 ต.ค. 61 ถึง 04 ต.ค. 61 สอบปลายภาคเรียนที่ 1
16 ก.ย. 61 แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1
แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1
31 ส.ค. 61 กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
26 ก.ค. 61 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ ฯ
23 ก.ค. 61 ถึง 25 ก.ค. 61 สอบภาคทฤษฎีกลางภาคเรียนที่ 1/2561
16 ก.ค. 61 ถึง 20 ก.ค. 61 สอบภาคปฏิบัติกลางภาคเรียนที่1/2561 ป.1-6,ม.1
05 ก.ค. 61 กิจกรรมชวนน้องเข้าวัดฟังธรรม ปฐมวัย 3
04 ก.ค. 61 กิจกรรมชวนน้องเข้าวัดฟังธรรม ปฐมวัย 1-2
29 มิ.ย. 61 กิจกรรมวันสุทรภู่และอนุรักษ์ภาษาไทย
ฝ่ายวิชาการ
26 มิ.ย. 61 รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
22 มิ.ย. 61 กิจกรรมชวนน้องเข้าวัดฟังธรรม ป.6-ม.1
ฝ่ายกิจการนักเรียน
14 มิ.ย. 61 กิจกรรมไหว้ครู/ต้อนรับน้องใหม่
ฝ่ายกิจการนักเรียน
01 มิ.ย. 61 มิสซาวันศุกร์ต้นเดือน
29 พ.ค. 61 วันวิสาขบูชา
25 พ.ค. 61 มิสซาเปิดปีการศึกษา/เลือกตั้งสภานักเรียน
19 พ.ค. 61 ประชุมผู้ปกครอง
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
18 พ.ค. 61 เลือกชุมนุม ม.1
17 พ.ค. 61 เลือกชุมนุม ป.4-5
16 พ.ค. 61 ถึง 18 พ.ค. 61 รับสมัครสภานักเรียน
กิจการนักเรียน
15 พ.ค. 61 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2561
-เปิดเรียน 
-ปฐมนิเทศนักเรียน

12 ก.พ. 61 งานวันการศึกษาเอกชนระดะบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
03 ก.พ. 61 สอบ O-Net ป.6
17 ม.ค. 61 ถึง 19 ม.ค. 61 สอบกลางภาคเรียน 2/2560
16 ม.ค. 61 หยุดเรียน/ครูร่วมกิจกรรมวันครู
12 ม.ค. 61 กิจกรรมกีฬาสี/กิจกรรมวันเด็ก
03 ม.ค. 61 เปิดเรียนตามปกติ
22 ธ.ค. 60 กิจกรรมคริสต์มาส/ปีใหม่
22 ธ.ค. 60 ถึง 02 ม.ค. 61 หยุดเรียนตามประเพณี
21 ธ.ค. 60 พิธีมิสซสขอพรเทศกาลคริสต์มาส / ปีใหม่
พิธีมิสซสขอพรเทศกาลคริสต์มาส / ปีใหม่
29 พ.ย. 60 นักเรียนชั้น ป.3 ทัศนศึกษา
28 พ.ย. 60 นักเรียนชั้น ป.2 ทัศนศึกษา
27 พ.ย. 60 นักเรียนชั้น ป.1 ทัศนศึกษา
24 พ.ย. 60 นักเรียนชั้น ป.5 ทัศนศึกษา
23 พ.ย. 60 นักเรียนชั้น ป.4 ทัศนศึกษา
21 พ.ย. 60 โครงการพระคัมภีร์สัญจร ชั้นป.6
10 พ.ย. 60 กิจกรรมเข้าวัดฟังธรรมฯ ป.2
09 พ.ย. 60 กิจกรรมชวนน้องเข้าวัดฟังธรรมฯป.2
03 พ.ย. 60 พิธีมิสซาวันศุกร์ต้นเดือน
นักเรียนระดับชั้น ป...  ร่วมพิธีมิสซา ในเวลา 07.45 น.
03 พ.ย. 60 รับผลการสอบภาคเรียนที่ 1/2560
นักเรียนรับผลการเรียนที่คุณครูประจำชั้น
01 พ.ย. 60 ถึง 30 พ.ย. 60 เทศกาลสร้างความสัมพันธ์เยี่ยมบ้านนักเรียน
ครูประจำชั้นของนักเรียนทุกระดับชั้น ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน 
30 ต.ค. 60 เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560
นักเรียนทุกระดับชั้น เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 

ชุดนักเรียน