รับเรื่องร้องเรียน
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
88 ถนนถีนานนท์   ตำบลกาฬสินธุ์  อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000
เบอร์โทรศัพท์ 0-4381-1944
Email : school@sjk.ac.th


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :