ภาพกิจกรรม
นักเรียนรับรางวัลกีฬาว่ายน้ำเยาวชน
นักเรียนได้รับรางวัลจากการแข่งขัน
กีฬาว่ายน้ำเยาวชน ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 2 วันที่ 3-4 มิถุนายน 2560
ณ. สระว่ายน้ำภุชงค์ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ (เตาไห-ไผ่ทอง)

ขอแสดงความยินดีกับ

ด.ช.จิรพัฒน์ คำจัตุรัส อ.3/3
- เตะเท้าฟรีสไตล์ 6 ปี ชาย 25 เมตร
- เตะเท้ากรรเชียง 6 ปี ชาย 25 เมตร
- เตะเท้าผีเสื้อ 6 ปี ชาย 25 เมตร
- ฟรีสไตล์ 6 ปี 25 เมตร
- เหรียญเงิน ฟรีสไตล์ผลัด 6-7 ปี ชาย 25 เมตร

ด.ช.จีรชาญชัย คำจัตุรัส ป.2/7
- เตะเท้าฟรีสไตล์ 7 ปี ชาย 25 เมตร
- ฟรีสไตล์ 6 ปี 25 เมตร
- ฟรีสไตล์ผลัด 6-7 ปี ชาย 25 เมตร

ด.ญ.ศรัญญา พนมเริงไชย ป.5/3
- เหรียญทองแดง ฟรีสไตล์ผลัด 25 เมตร

ด.ญ.กรชวัล พนมเริงไชย ป.1/1
- เตะเท้าฟรีสไตล์ 25 เมตร

ด.ญ.พิมชนก หล่อสุวรรณ ป.3/1
- เหรียญทองแดง เตะเท้าฟรีสไตล์ 8 ปี หญิง 25 เมตร
- เหรียญทองแดง กบ 8 ปี หญิง 25 เมตร
- เหรียญทองแดง ฟรีสไตล์ผลัด หญิง 25 เมตร

ด.ช. กวินทัต ฆารละออง ป.4/3
- เหรียญทองแดง ฟรีสไตล์ผลัด ชาย 25 เมตร

ด.ช. คุณานนต์ เกียววงษ์ ป.2/1
- เหรียญเงิน เตะเท้าฟรีสไตล์ 8 ปี ชาย 25 เมตร
- เหรียญทองแดง ฟรีสไตล์ 8 ปี 25 เมตร
- เหรียญทองแดง เตะเท้าผีเสื้อ 8 ปี ชาย 25 เมตร
- เหรียญทองแดง ฟรีสไตล์ผลัด 8 ปีชาย 50 เมตร

ด.ญ. โพธิ์แก้ว ชูแก้ว ป.2/2
- เหรียญทอง เตะเท้าฟรีสไตล์ 8 ปี หญิง 25 เมตร
- เหรียญทอง เตะเท้ากรรเชียง 8 ปี หญิง 25 เมตร
- เหรียญเงิน กรรเชียง 8 ปี หญิง 25 เมตร
- เหรียญเงิน ผีเสื้อ 8 ปี หญิง 50 เมตร
- เหรียญเงิน ผีเสื้อ 8 ปี หญิง 25 เมตร
- เหรียญทองแดง กบ 8 ปี หญิง 50 เมตร
- เหรียญทองแดง กรรเชียง 8 ปี หญิง 50 เมตร
- เหรียญทองแดง ผลัดกบ 8 ปี หญิง 25 เมตร

ด.ญ. อินทุอร สนอุทา ป.4/3
- เหรียญทอง เตะเท้าผีเสื้อ หญิง 25 เมตร
- เหรียญทองแดง กรรเชียง หญิง 25 เมตร
- เหรียญเงิน เตะเท้ากบ หญิง 25 เมตร
- เหรียญทองแดง กรรเชียง หญิง 50 เมตร
- เหรียญทองแดง กรรเชียง หญิง 25 เมตร
- เหรียญทอง เตะขาผีเสื้อ หญิง 25 เมตร
- เหรียญทองแดง ผลัดผีเสื้อ หญิง 50 เมตร

ด.ญ. วรัญญา สร้างคำ ป.2/1
- เหรียญทองแดง เตะเท้าฟรีสไตล์ 8 ปี หญิง 25 เมตร
- เหรียญทองแดง ฟรีสไตล์ 6 ปี หญิง 25 เมตร
โพสเมื่อ : 07 มิ.ย. 2560,09:02   อ่าน 411 ครั้ง