ภาพกิจกรรม
นักเรียน สอบได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน การทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT)

แสดงความยินดีกับนักเรียน สอบได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน
การทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT)

เด็กชายสรจักร บุตรสมบัติ
เด็กหญิงสุพิชา จิตจักร
เด็กชายธนวัฒน์ ศรีสำราญ
เด็กหญิงมินตราภัทร โยธะพล
เด็กชายประกาศิต มังแดะ


 

โพสเมื่อ : 13 ก.ค. 2560,14:58   อ่าน 654 ครั้ง