พัฒนาศักยภาพผู้เรียนฯ (สอนเสริมตอนเย็น)และเรียนพิเศษวันเสาร์
พัฒนาศักยภาพผู้เรียนฯ (สอนเสริมตอนเย็น)และเรียนพิเศษวันเสาร์

ฝ่ายวิชาการโรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
มุ่งหวังให้ผู้เรียนประสบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในทุกกลุ่มสาระ
จึงได้จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนฯ
ทั้งด้วยการสอนเสริมในตอนเย็น และโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนฯ (เรียนพิเศษวันเสาร์)
ทั้งทางด้านวิชาการ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ดนตรี ศิลปะ กีฬาและกิจกรรมสร้างสรรค์อื่นๆ ในช่วงบ่าย)

ผู้ปกครองและนักเรียน สามารถแจ้งความประสงค์เข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ครูประจำชั้น....

รวมแบบฝึกทักษะ ท่านสามารถฝึกทักษะออนไลน์หรือดาวน์โหลดได้ที่นี่
http://www.sjk.ac.th/newscate-1179.html

โพสเมื่อ : 29 พ.ค. 2557,14:26   อ่าน 2087 ครั้ง