ข่าวประชาสัมพันธ์
100 ปี การศึกษาเอกชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในวันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2561
100 ปี การศึกษาเอกชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ในวันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ดร.ศุภลักษณ์ สระแก้ว นายกสมาคมโรงเรียนเอกชนกาฬสินธุ์ เปิดเผยว่า ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน ร่วมกับสมาคมโรงเรียนเอกชนกาฬสินธุ์ กำหนดจัดงานมหกรรมวิชาการระดับประเทศ “100 ปี การศึกษาเอกชน” ปี 2561 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 10-12 กุมภาพันธ์ 2561 ณ บริเวณโรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดงานดังกล่าว เพื่อส่งเสริมความสามัคคี ความคิดสร้างสรรค์ ความเข้าใจอันดี ระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐและเอกชน และระหว่างโรงเรียนเอกชนด้วยกัน รวมทั้งเปิดโอกาสให้ครูและนักเรียนได้แสดงความสามารถอย่างสร้างสรรค์ ตลอดทั้งเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลงานของโรงเรียน ครู และนักเรียนโรงเรียนเอกชน 20 จังหวัดภาคอีสาน
สำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการเดินเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โดยคณะผู้บริหารและครูรวมจำนวน 1,200 คน จากศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังเก่า) มายังวัดประชานิยม อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ พิธีมอบรางวัลครูดีศรีเอกชน มอบเกียรติบัตรโรงเรียนที่มีผล O-Net ตามเกณฑ์ที่กำหนด การจัดแสดงสินค้าเครื่องอุปโภคบริโภคอันเป็นอัตลักษณ์ของแต่ละจังหวัด ตลอดจนนิทรรศการผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของนักเรียนทั้ง 20 จังหวัดภาคอีสาน เป็นต้น โดยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ตลอดจนประชาชนทั่วไป ประมาณ 10,000 คน

 

 
โพสเมื่อ : 08 ก.พ. 2561,00:00   อ่าน 1178 ครั้ง