กิจกรรมนักเรียน
ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลากิจกรรม (ชุมนุม)
ทุกวันพฤหัสบดี คาบเรียนที่ 6 
นักเรียนทุกคนเข้าประจำกลุ่มชุมนุม ที่นักเรียนได้เลือกไว้
แล้วทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆ เป็นการลดเวลาเรียน แล้วเพิ่มกิจกรรมเสริมความรู้
ให้นักเรียนเกิดความสนใจมากยิ่งขึ้น

ดูภาพเพิ่มเติม >>> ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลากิจกรรม (ชุมนุม)
โพสเมื่อ : 10 พ.ย. 2560,00:00   อ่าน 831 ครั้ง