กิจกรรมนักเรียน
ยินดีต้อนรับลูก ๆ นักเรียน สู่รั้วเหลือง-แดง โอกาสเปิดภาคเรียน
คณะผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ยินดีต้อนรับลูก ๆ นักเรียน สู่รั้วเหลือง-แดง โอกาสเปิดภาคเรียน

บาทหลวงวีระพงค์ โพธิมล ผู้จัดการโรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ กล่าวทักทายผู้ปกครอง นักเรียน และต้อนรับผู้บริหารใหม่

1.ซิสเตอร์ขวัญฤดี วันดี รับตำแหน่งผู้อำนวยการ
2.ซิสเตอร์มิ่งขวัญ ทาสีภู รับตำแหน่งรองผู้อำนวยการ
3.บาทหลวงชัยวิชิต บรรเทา เจ้าอาวาสวัดพระแม่มารีย์กาฬสินธุ์

สำหรับปีการศึกษา 2561 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ รับบุคลากรครูเพิ่ม ดังนี้
1. นางสาวกนกกาญจน์ วิเชียรเพริศ สอนคอมพิวเตอร์อนุบาล
2.นานวสาวจันทนา พิชัย ครูคู่ชั้น อ.3/1-2
3.นางสาวอรพิณ ฮวดศรี สอนวิชาภาษาอังกฤษ ป.6 และ ม.1 ครูประจำชั้น ป.6/3
4.นางสาวธารทิพย์ นันทบุญ สอนวิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 และม.1
5.นายสิทธิพงษ์ ภูสมมาตร์ สอนวิชาภาษไทย ป.5 และ ม.1
6.Miss Sharmaine B.Fuego ...IEP ป.4-6
7.Miss Huang Hui สอนภาษาจีน ป.5-6 และ ม.1
8.Miss Chen Anquen สอนภาษาจีน อ.3
โพสเมื่อ : 16 พ.ค. 2561,00:00   อ่าน 433 ครั้ง