กิจกรรมนักเรียน
พิธีมอบปลอกแขนสภานักเรียน
สืบเนื่องจากกิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียนที่ผ่านมา ผลการเลือกตั้งในการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน ได้รับคะแนนเป็นเอกฉันท์ คือเบอร์ 3 พร้อมกับสมาชิก ทางโรงเรียน นายเอกสิทธิ์ อินทร์งาม ประธานโครงการ และฝ่ายกิจการนักเรียน ได้เชิญซิสเตอร์ขวัญฤดี วันดี ซิสเตอร์ผู้อำนวยการ คุณพ่่อชัยวิชิต บรรเทา ผู้ช่วยผู้จัดการและคณะครูร่วมเป็นเกียรติในพิธีแต่งตั้งและมอบปลอกแขนสภานักเรียนอย่างเป็นทางการ โดยมีรายชื่อดังนี้

รายชื่อสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561
1 เด็กหญิงมินทิตา ภูชาดึก
2 เด็กหญิงวรันธร จิรัฐพิกาลพงศ์
3 เด็กหญิงบุษราคัม ศรีสมชัย
4 เด็กชายธวัชชัย ภูกฐิน
5 เด็กหญิงจิรัชญา เขจรรักษ์
6 เด็กชายสุพิชา แสงโรชา
7 เด็กหญิงปวริศา อินทฤทธิ์
8 เด็กหญิงวรัญญา หระสิทธิ์
9 เด็กหญิงกนกลักษณ์ เศษฐานาม
10 เด็กหญิงชุติกาญจน์ ครองสุข
11 เด็กหญิงกฤติยารัมภา แสนยศบุญเรือง
12 เด็กหญิงสุวิชาดา ทาสุข
13 เด็กชายพงศ์ณภัทร ยุบลวัฒน์
14 เด็กชายศุกกร อิ่มสิน
15 เด็กชายปฏิพล รุ่งวิริยะวณิช
16 เด็กชายณัฐกรณ์ ทบแก้ว
17 เด็กชายวงศ์สุวรรณ สุวรรณวงค์
18 เด็กหญิงกันย์สินี โชติเตชากิตติ์
19 เด็กหญิงกชเกล้า มหาแสน
20 เด็กหญิงกุลกัญญา ภูสุจริต
21 เด็กหญิงชญาภา คล้ายแก้ว
22 เด็กชายวงศกร วงชารี
23 เด็กหญิงชนิสรา สุวรรณชมภู
24 เด็กหญิงวิชญาภา จันทะขึ้น
25 เด็กหญิงจิรัชญา ปาปิม

ขอให้นักเรียนทั้ง 25 คน ได้ตั้งใจเรียนและทำหน้าที่สภานักเรียนเต็มความสามารถ ขอพระเจ้าอวยพร

โพสเมื่อ : 29 มิ.ย. 2561,00:00   อ่าน 529 ครั้ง