กิจกรรมนักเรียน
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
คณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิตติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เพื่อถวายพรชัยมงคล เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ณ หอประชุมโรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์

โพสเมื่อ : 30 ก.ค. 2563,00:00   อ่าน 673 ครั้ง