คุณครูของหนู โรงเรียนของเรา
เปิดบ้านปฐมวัย Share and Learn ร้อยแก่นสารสินธุ์
ตัวแทนคณะครูระดับปฐมวัย เดินทางร่วมงาน 
"เปิดบ้านปฐมวัย Share and Learn ร้อยแก่นสารสินธุ์" 
ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาพัฒนาปฐมวัย (อนุบาล 1-3)" 
สำนักงานศึกษาธิการ ภาค 12 
วันจันทร์ที่ 3 กันยายน 2561 
ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์" จังหวัดขอนแก่น
โพสเมื่อ : 28 ก.ย. 2561,00:00   อ่าน 613 ครั้ง