คนเก่งของเรา
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมอาสาเยาวชน เนื่องในสัปดาห์วันเด็กแห่งชาติ
สืบเนื่องจากนักเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 
เข้าร่วมโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมอาสาเยาวชน เนื่องในสัปดาห์วันเด็กแห่งชาติ 
วันอังคารที่ 9 มกราคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
โดยการนำของ คุณครูสุกัญญา ภูแง่ผา

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรพร้อมทุนการศึกษา 1 ทุน ได้แก่ 
เด็กหญิงยูริ ยูริ เซกิกุชิ
นักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตร ได้แก่ 
1.เด็ฏชายอภิวัฒน์ ชิณเกตุ
2.เด็กชายฐนกฤษ จันทร์เพ็ญ
3.เด็กชายพีรวิชญ์ ฤทธิลัน
4.เด็ฏหญิงพิมพ์พิณฟ้า ภูสาริ
5.เด็กหญิงณัฐพร จิรกุลสมโชค
6.เด็กหญิงรอยพิมพ์ ภูอาภรณ์
7.เด็กหญิงพิชญาภา ลำชัยภูมิ
8.เด็ฏหญิงชญานินทร์ อินทรตุล

โพสเมื่อ : 31 ม.ค. 2561,00:00   อ่าน 695 ครั้ง