คนเก่งของเรา
โครงการค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน ณ มหาวิทยาลัยครุศาสตร์หลิ่งหนาน
โครงการค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน ณ มหาวิทยาลัยครุศาสตร์หลิ่งหนาน มณฑลกวางตุ้ง ประเทศจีน ระหว่างวันที่ 13-25 ตุลาคม 2562 
โดยทางโรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ฺ จัดให้มีการสอบวัดความรู้ เพื่อชิงทุนในการเข้าค่ายในครั้งนี้ 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก จะได้รับทุน
ฟรี 
นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าโครงการ 
1.เด็กหญิงกุลปริยา กุคำอู 
2.เด็กหญิงปุนฑริกา วิชาเถิน 
3.เด็กหญิงโชติกา ตารัตแสง 
4.เด็กหญิงกุลจิรา กุคำอู 
5.เด้กหญิงกรรณิการ์ ทางชอบ

โพสเมื่อ : 04 พ.ย. 2562,00:00   อ่าน 936 ครั้ง