สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
รายชื่อศิษย์เก่า
เช็คเกรดออนไลน์
บันทึกเกรด
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
ลิ้งค์น่าสนใจ
รับเรื่องร้องเรียน
พัฒนาและเสริมสมรรถนะฯ (ฝ่ายวิชาการ)
รายชื่อนักเรียน ป.3/7(ใหม่) เพื่อทำปพ.5 (อ่าน 881) 04 ต.ค. 57
รายชื่อนักเรียน ป.2/7(ใหม่) เพื่อทำปพ.5 (อ่าน 857) 04 ต.ค. 57
รายชื่อนักเรียน ป.1/5(ใหม่) เพื่อทำปพ.5 (อ่าน 832) 04 ต.ค. 57
รายชื่อนักเรียน ป.1/6(ใหม่) เพื่อทำปพ.5 (อ่าน 848) 04 ต.ค. 57
รายชื่อนักเรียน ป.1/7(ใหม่) เพื่อทำปพ.5 (อ่าน 760) 04 ต.ค. 57
รายชื่อนักเรียน ป.5/4(ใหม่) เพื่อทำปพ.5 (อ่าน 970) 04 ต.ค. 57
รายชื่อนักเรียน ป.5/3(ใหม่) เพื่อทำปพ.5 (อ่าน 1084) 04 ต.ค. 57
ข้อมูลนักเรียนชั้น ป.6 (อ่าน 1552) 09 ก.ค. 57
ข้อมูลนักเรียนชั้น ป.5 (อ่าน 1617) 09 ก.ค. 57
ข้อมูลนักเรียนชั้น ป.4 (อ่าน 1735) 09 ก.ค. 57
ข้อมูลนักเรียนชั้น ป.3 (อ่าน 713) 09 ก.ค. 57
ข้อมูลนักเรียนชั้น ป.2 (อ่าน 598) 09 ก.ค. 57
ข้อมูลนักเรียนชั้น ป.1 (อ่าน 626) 09 ก.ค. 57
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 (ภาคทฤษฎี) (อ่าน 574) 09 ก.ค. 57
การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (อ่าน 736) 18 มิ.ย. 57
หน้าปกปพ.5 (อ่าน 927) 18 มิ.ย. 57
บันทึกคะแนน (อ่าน 608) 18 มิ.ย. 57
ตารางสรุปเวลาเรียนทั้งปี (อ่าน 902) 18 มิ.ย. 57
ตัวชี้วัด สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 2 (อ่าน 745) 18 มิ.ย. 57
ตัวชี้วัด การอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียน (อ่าน 601) 18 มิ.ย. 57
คำชี้แจงหน้าที่2 (อ่าน 479) 18 มิ.ย. 57
คำชี้แจง ลักษณะอันพึงประสงค์ (อ่าน 500) 18 มิ.ย. 57
การสรุปตัดสินผลการเรียน (อ่าน 528) 18 มิ.ย. 57
การประเมินอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน (อ่าน 1069) 18 มิ.ย. 57
การประเมินสมรรถนะของผู้เรียน (อ่าน 545) 18 มิ.ย. 57
รายชื่อนักเรียน ป.6/7 (ทำปพ.) (อ่าน 429) 18 มิ.ย. 57
รายชื่อนักเรียน ป.6/6 (ทำปพ.) (อ่าน 448) 18 มิ.ย. 57
รายชื่อนักเรียน ป.6/6 (ทำปพ.) (อ่าน 460) 18 มิ.ย. 57
รายชื่อนักเรียน ป.6/5 (ทำปพ.) (อ่าน 532) 18 มิ.ย. 57
รายชื่อนักเรียน ป.6/4 (ทำปพ.) (อ่าน 457) 18 มิ.ย. 57
รายชื่อนักเรียน ป.6/3 (ทำปพ.) (อ่าน 493) 18 มิ.ย. 57
รายชื่อนักเรียน ป.6/2 (ทำปพ.) (อ่าน 503) 18 มิ.ย. 57
รายชื่อนักเรียน ป.6/1 (ทำปพ.) (อ่าน 501) 18 มิ.ย. 57
รายชื่อนักเรียน ป.5/7 (ทำปพ.) (อ่าน 474) 18 มิ.ย. 57
รายชื่อนักเรียน ป.5/6 (ทำปพ.) (อ่าน 498) 18 มิ.ย. 57
รายชื่อนักเรียน ป.5/5 (ทำปพ.) (อ่าน 517) 18 มิ.ย. 57
รายชื่อนักเรียน ป.5/4 (ทำปพ.) (อ่าน 468) 18 มิ.ย. 57
รายชื่อนักเรียน ป.5/3 (ทำปพ.) (อ่าน 501) 18 มิ.ย. 57
รายชื่อนักเรียน ป.5/2 (ทำปพ.) (อ่าน 484) 18 มิ.ย. 57
รายชื่อนักเรียน ป.5/1 (ทำปพ.) (อ่าน 538) 18 มิ.ย. 57