ข่าวประชาสัมพันธ์
ชื่นชม! โรงเรียนเอกชนกาฬสินธุ์จัดการเรียนการสอนคุณภาพ หลังผ่อนคลายโควิด (อ่าน 481) 22 มิ.ย. 65
โปรโมชั่นพิเศษ ส่วนลดสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 1795) 06 ก.พ. 65
เปิดรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 2082) 06 ก.พ. 65
ประกาศ : เรื่องการสอบคัดห้องเรียนของชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (อ่าน 1789) 06 ก.พ. 65
ประกาศ : เรื่องการรับแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและอาหารเสริม(นม) (อ่าน 1488) 06 ก.พ. 65