เด็กดีศรีเซนต์ยอ
ช่วยทำความสะอาดห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (อ่าน 15) 10 พ.ย. 60