คุณครูของหนู โรงเรียนของเรา
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ได้รับรางวัลสถาบันสถานศึกษาที่มีวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) (อ่าน 352) 28 ก.ย. 61
เปิดบ้านปฐมวัย Share and Learn ร้อยแก่นสารสินธุ์ (อ่าน 303) 28 ก.ย. 61
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ตรวจเยี่ยมโรงเรียน (อ่าน 410) 18 ก.ค. 61
โรงเรียนสันตยานันท์ เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนเซนต์ยอแซฟนครพนม (อ่าน 1247) 18 ก.ค. 61
ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนและประชุมภาคี 4 ฝ่าย (อ่าน 400) 18 ก.ค. 61
Feastday ซิสเตอร์ผู้อำนวยการ (อ่าน 426) 09 ก.ค. 61
ตรวจสุขภาพฟันนักเรียนชั้น ป.1-6 (อ่าน 401) 21 มิ.ย. 61
เดินรวมพลังวันการศึกษาเอกชน (อ่าน 715) 12 ก.พ. 61
กิจกรรมวันครูและประชุมประจำเดือน (อ่าน 699) 31 ม.ค. 61
ร่วมกิจกรรมวันครู 2561 (อ่าน 787) 31 ม.ค. 61
งานแถลงข่าวการจัดงาน 100 ปี โรงเรียนเอกชน (อ่าน 841) 31 ม.ค. 61
ครูร่วมแข่งขันฟุตบอลจัตุรมิตร ครั้งที่1 (อ่าน 10) 31 ม.ค. 61