คุณครูของหนู โรงเรียนของเรา
ประชุมเตรียมงาน เปิด-เสกวัดนักบุญหลุยส์ สมเด็จ (อ่าน 161) 18 ก.ค. 62
อบรมการขับขี่ปลอดภัย (อ่าน 79) 18 ก.ค. 62
ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนและคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย ครั้งที่ 1 (อ่าน 95) 18 ก.ค. 62
มอบขวัญและกำลังใจให้ครูที่ปฏิบัติหน้าที่การสอน ตามอายุงาน (อ่าน 85) 18 ก.ค. 62
โครงการตำรวจแดร์ (D.A.R.E) (อ่าน 94) 18 ก.ค. 62
ต้อนรับซิสเตอร์ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ และคณะครู ใหม่ (อ่าน 196) 05 มิ.ย. 62
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ได้รับรางวัลสถาบันสถานศึกษาที่มีวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) (อ่าน 540) 28 ก.ย. 61
เปิดบ้านปฐมวัย Share and Learn ร้อยแก่นสารสินธุ์ (อ่าน 486) 28 ก.ย. 61
โรงเรียนสันตยานันท์ เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนเซนต์ยอแซฟนครพนม (อ่าน 1937) 18 ก.ค. 61
ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนและประชุมภาคี 4 ฝ่าย (อ่าน 552) 18 ก.ค. 61
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ตรวจเยี่ยมโรงเรียน (อ่าน 590) 18 ก.ค. 61
Feastday ซิสเตอร์ผู้อำนวยการ (อ่าน 580) 09 ก.ค. 61
ตรวจสุขภาพฟันนักเรียนชั้น ป.1-6 (อ่าน 546) 21 มิ.ย. 61
เดินรวมพลังวันการศึกษาเอกชน (อ่าน 833) 12 ก.พ. 61
กิจกรรมวันครูและประชุมประจำเดือน (อ่าน 853) 31 ม.ค. 61
ร่วมกิจกรรมวันครู 2561 (อ่าน 934) 31 ม.ค. 61
งานแถลงข่าวการจัดงาน 100 ปี โรงเรียนเอกชน (อ่าน 1013) 31 ม.ค. 61
ครูร่วมแข่งขันฟุตบอลจัตุรมิตร ครั้งที่1 (อ่าน 10) 31 ม.ค. 61