สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
รายชื่อศิษย์เก่า
เช็คเกรดออนไลน์
บันทึกเกรด
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
ลิ้งค์น่าสนใจ
รับเรื่องร้องเรียน
ธุรการ

มาสเตอร์สุทธิรักษ์ สำราญพัฒน์
หัวหน้าฝ่ายการบริหารงานงบประมาณ

นางบัวจันทร์ พลเวียง
รองหัวหน้าฝ่ายการบริหารงานงบประมาณ

นางทัศมล ภูเงินงาม
ธุรการ

นางอมรลักษณ์ เฉิดจินดา
ธุรการ

นางวารุณี ถิตย์ประดิษฐ์
ธุรการ

นางสาวกานดา สมบัวรมย์
บัญชี