สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
รายชื่อศิษย์เก่า
เช็คเกรดออนไลน์
บันทึกเกรด
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
ลิ้งค์น่าสนใจ
รับเรื่องร้องเรียน
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวกฤตยา ฉายประสาท

หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางวิไล พุทธนาวงศ์
รองหัวหน้า

นางสายทอง ศรีลาพัฒน์

นางสาววิภารัตน์ สว่างศรีสกุลพร

นางสาวประภาพร กรกัน

นางสาวญาดา แสงศิริทองไชย

นางสาวภัทรวดี นะคะสอน