สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
รายชื่อศิษย์เก่า
เช็คเกรดออนไลน์
บันทึกเกรด
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
ลิ้งค์น่าสนใจ
รับเรื่องร้องเรียน
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางวะรีรัตน์ ยงค์คำชา

หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวรัชนี สุภาษี
รองหัวหน้า
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวมนัสชนก บุตรคำโชติ

นางปาจรีย์ ปรีพูล

นางทิวาพร ภูเบ้าทอง

นางสาวสุกัญญา ภูแง่ผา

มาสเตอร์สมหวัง ผาสุก

มาสเตอร์สุพจน์ ปาปะไพ

นางสาววรารัตน์ จงสมชัย

นางปพัชรศิริ โพธิ์ปัดชา

มาสเตอร์สรไกร พันโกฏิ