สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
รายชื่อศิษย์เก่า
เช็คเกรดออนไลน์
บันทึกเกรด
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
ลิ้งค์น่าสนใจ
รับเรื่องร้องเรียน
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

มาสเตอร์ธีรวัฒน์ อุ่นคำ

หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางรัตติกร ชิณเกตุ
รองหัวหน้า

มาสเตอร์วีระพันธ์ อุทาลุน

นางปริญญา กมลภพ

นางณพัฐอร วิชาเรือง

มาสเตอร์สัญญา ธรรมวงค์

มาสเตอร์ทัพเทพ แก้วพิลา

นางสาวสมศิริญาพร ป้องสุวรรณ

มาสเตอร์วัฒนา ธรรมวงค์

นายถวิล พลเวียง

Mrs. Donabel Terol
English Teacher

Miss Jael
English Teacher

นางสาวทยกมล ฉัตรดอน
ครู IEP