วิสัยทัศน์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ พร้อมสู่สากลตามวิถีไทย และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดำรงชีวิตอย่างมีความสุขตามจิตตารมณ์ของ อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสงปรัชญา คุณธรรม นำความรู้ เอกลักษณ์ วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม อัตลักษณ์ ไหว้งามตามแบบไทย
ข่าวประชาสัมพันธ์
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 16 พ.ย. 60
ประกาศผลสอบ ภาคเรียนที่ 1/2560 02 พ.ย. 60
ตารางการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเครือข่ายเอกชน ครั้งที่ 67 22 ก.ย. 60
เปิดรับสมัครครูสอนศิลปะ 1ตำแหน่ง 22 ก.ย. 60
ด่วน!!!เปิดรับสมัครพนักงานทำความสะอาด 2 ตำแหน่ง 01 ก.ย. 60
วันพุธที่23 สิงหาคม 2560 ตรวจสุขภาพช่องปาก นักเรียนชั้น ป.2-3 22 ส.ค. 60
ข่าวกิจกรรมรอบรั้ว เซนต์ยอฯ
ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลากิจกรรม (ชุมนุม)
กิจกรรมเข้าวัดวันศุกร์ ชั้นป.2
กิจกรรมยามเช้า น้องอนุบาล
ต้อนรับบาทหลวงและคุณครูใหม่ 3 ท่าน
กิจกรรมประดิษฐ์กระทง
สืบสานประเพณีลอยกระทง 2560
คนเก่งของเรา
รอบันทึกข้อมูลจากเจ้าหน้าที่
เด็กดีศรีเซนต์ยอ
ช่วยทำความสะอาดห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ภาพกิจกรรม
ผู้บริหาร

พระคุณเจ้า หลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์
ผู้รับใบอนุญาต
    พฤศจิกายน 2560