ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ตึกเซนต์หลุยส์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :
กำลังดำเนินการก่อสร้าง ให้แล้วเสร็จในปีการศึกษา 2557