กิจกรรมนักเรียน
นักเรียนคนเก่ง ได้รับรางวัล การแข่งขันว่ายน้ำเยาวชนต้านยาเสพติด

ดีกับนักเรียนคนเก่ง ได้รับรางวัล
การแข่งขันว่ายน้ำเยาวชนต้านยาเสพติด
RAMIL เทศบาลตำบลหนองแค - สระบุรี สปิ้นเตอร์

เด็กหญิงชญานิศา สร้างคำ
-เตะขาฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่น 6ปี
- ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 6ปี
- ผีเสื้อ 25 เมตร รุ่น 6ปี
- ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 6ปี
- ฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่น 6ปี
- กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 6ปี
- กรรเชียง 25 เมตร รุ่น 6ปี
- กบ 50 เมตร รุ่น 6ปี
- กบ 25 เมตร รุ่น 6ปี

เด็กหญิงวรกัญญา สร้างคำ
-เตะขาฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่น 8ปี
- ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 8ปี
- ผีเสื้อ 25 เมตร รุ่น 8ปี
- ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 8ปี
- ฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่น 8ปี
- กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 8ปี
- กรรเชียง 25 เมตร รุ่น ปี
- กบ 50 เมตร รุ่น 8ปี
- กบ 25 เมตร รุ่น 8ปี

เด็กหญิงผลิตา บัวพวงชน 
- ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 8 ปี ทอง
- กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 8 ปี ทอง
- ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 8 ปี ทอง
- ฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่น 8 ปี ทอง
- กรรเชียง 25 เมตร รุ่น 8 ปี ทอง
- ผีเสื้อ 25 เมตร รุ่น 8 ปี ทอง
- กบ 50 เมตร รุ่น 8 ปี ทอง
- กบ 25 เมตร รุ่น 8 ปี ทอง
ถ้วยรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 รุ่น 8 ปี


โพสเมื่อ : 21 ส.ค. 2560,00:00   อ่าน 343 ครั้ง