กิจกรรมนักเรียน
ฉลองวัดพระแม่มารีย์
พระอัครสังฆราช หลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์ ประมุขอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ เทศน์เตือนใจ เพิ่มพูนความเชื่อและให้กำลังใจสัตบุรุษ โอกาสฉลองกลุ่มคริสตชนแห่งความเชื่อเขตกาฬสินธุ์
คุณพ่อวีระพงค์ โพธิมล เจ้าอาวาส ขอขอบพระคุณ พระคุณเจ้าหลุยส์จำเนียร สันติสุขนิรันดร์ คณะสงฆ์ คณะซิสเตอร์ น้องเณร ผู้ฝึกหัดและสัตบุรุษใจศรัทธาทุกท่านที่ให้เกียรติมาร่วมงาน ขอบคุณคุณพ่อสุรพงษ์ นาแว่น ที่ให้เกียรติมาถวายมิสซาเทศน์เอกวารเตรียมจิตใจเตรียมฉลองวัดอย่างดี
ขอบคุณพี่น้องสัตบุรุษที่มีน้ำใจดีช่วยเหลือในเรื่องของโรงทาน ที่ได้นำอาหาร เครื่องดื่ม และขนมอร่อย ๆ มาบริการในงาน 
ขอบพระคุณโรงเรียน หน่วยงานและวัดต่าง ๆ ที่นำต้นเงินผ้าป่ามาสมทบวัดพระแม่มารีย์กาฬสินธุ์
และขอบพระคุณคณะครูและสัตบุรุษวัดพระแม่มารีย์ พนักงานทุกคน ที่คอยเตรียมงานช่วยกันเป็นเจ้าภาพและเป็นผู้อยู่เบื้องหลังของงานนี้
ในโอกาสนี้ ขอพระแม่มารีย์ได้โปรดช่วยวิงวอนพระเจ้า ได้อวยพรทุกท่านให้ประสบแต่ความสุขความเจริญ สุขภาพแข็งแรง อยู่ในศีลและพระพรของพระเสมอไปเทอญ และเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ อาแมน


โพสเมื่อ : 25 ส.ค. 2560,00:00   อ่าน 320 ครั้ง