กิจกรรมนักเรียน
ยินดีกับนักเรียนคนเก่ง ได้รับรางวัลแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ

ผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียน ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง ได้รับรางวัลแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ณ.โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
ได้รับรางวัลดังนี้

1. ด.ญ.มิ่งขวัญ จองหาน ป.2/1 
ชนะเลิศ รายการ Impromptu Speech ป. 1-3

2.ด.ญ.เอมิกา เพ็ดรอทต้า ป.4/3
รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 รายการ Impromptu Speech ป. 4-6

3.ด.ช.ธนธรณ์ วานิชสุจิต ป.3/1 
ชนะเลิศ รายการ Spelling Bee ป.1-3

4.ด.ญ.พรชนก เอกตาแสง ป.6/1 
ชนะเลิศ รายการ Spelling Bee ป.1-3

5. ด.ช.กิตติภูมมิ์ พลชัย ป.5/1
ชนะเลิศ รายการ Story telling ป.4-6

6. ด.ญ.ณัฐพร จิรกุลสมโชค ป.6/1 
ชนะเลิศ
รายการ Multi Skill Compettition ป.4-6


โพสเมื่อ : 29 ส.ค. 2560,00:00   อ่าน 492 ครั้ง