รายชื่อศิษย์เก่า

พบข้อมูลศิษย์เก่าทั้งหมด 191 คน
ชื่อ-นามสกุล : มนธิชา ฐานวงศ์ (ปอ)
ปีที่จบ : 2552   รุ่น : 19
ที่อยู่ : อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
เบอร์มือถือ : 0812600142
อีเมล์ : monthicha2@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ธนยศ ไกรสินธุ์ (เจมส์)
ปีที่จบ : 2556   รุ่น : 22
ที่อยู่ : โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เบอร์มือถือ : 0954900205
อีเมล์ : Jumt_ball7157@hotmail.co.th
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางพีรยา สุวรรณกุลวิไล (หนูพีทอ้วน ลูกแม่หวานและพ่อตี๋)
ปีที่จบ : 2557   รุ่น : 24
ที่อยู่ : น้องพีทซักรีด ถนนทุ่งศรีเมือง
เบอร์มือถือ : 0962782867
อีเมล์ : peetpeeraya@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : สุพัฒนา การรัตน์ (น้ำ)
ปีที่จบ : 2557   รุ่น : 24
ที่อยู่ : -
เบอร์มือถือ : 0981015059
อีเมล์ : suputtana52@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ด.ช.ภัทรภูมิ คชอุฤทธิ์ (วิว)
ปีที่จบ : 2557   รุ่น : 24
ที่อยู่ : kalasin 44/10
เบอร์มือถือ : 0940480677
อีเมล์ : pattaraphum5678@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ภคพล ฉายถวิล (คอปเตอร์)
ปีที่จบ : 2556   รุ่น : 23
ที่อยู่ : 36 หมู่ 6 ต.ลำพาน อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
เบอร์มือถือ : 0833373665
อีเมล์ : Copter3665@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : พุทธธิดา ประสิทธิศิลป์ชัย (พิ้งค์)
ปีที่จบ : 2555   รุ่น : 21
ที่อยู่ : 46000 75/4 ถนนบุญกว้าง อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
เบอร์มือถือ : 0626988263
อีเมล์ : pinkyoho@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : พรภิวรรณ ปิยะวงษ์เจริญ (แตงโม)
ปีที่จบ : 2556   รุ่น : 23
ที่อยู่ : 20 หมู่ 10 ต.เชียงเครือ อ.เมือง จ.กาฬสินธ์ุ 46000
เบอร์มือถือ : 0973132282
อีเมล์ : phonpiwan6315@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ทิญาดา สุนารถ (ส้มโอ)
ปีที่จบ : 2558   รุ่น : 24
ที่อยู่ : 144 ม.15 ต.ศิลา. อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
เบอร์มือถือ : 0611352847
อีเมล์ : sunartht3@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นายดนัย ชิณโสม (ปลา)
ปีที่จบ : 2534   รุ่น : 1
ที่อยู่ : 273/6 ซ.ชัยสุนทร ถ. ธนะผล อ. เมือง จ.กาฬสินธู์
เบอร์มือถือ : 0818188692
อีเมล์ : safety.kd2523@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ภูรินทร์ สาขา (ภูผา)
ปีที่จบ : 2558   รุ่น : 25
ที่อยู่ : Kalasin 263/24 .
เบอร์มือถือ : 0930844400
อีเมล์ : phurin172546@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : เกียรติการต์ จารุณี (ทิว)
ปีที่จบ : 2556   รุ่น : 22
ที่อยู่ : 191/6 ต.หัวงัง อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
เบอร์มือถือ : 0986579551
อีเมล์ : tiw14520@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม