รายชื่อศิษย์เก่า

พบข้อมูลศิษย์เก่าทั้งหมด 197 คน
ชื่อ-นามสกุล : ดนัย (ชิณโสม)
ปีที่จบ : 2535   รุ่น : 1
ที่อยู่ : 273/6 ซ.ชัยสุนทร ถ.ธนะผล อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
เบอร์มือถือ :
อีเมล์ :
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ภูริดา ภูผานี (อูเต)
ปีที่จบ : 2557   รุ่น : 24
ที่อยู่ : กาฬสินธุ์
เบอร์มือถือ :
อีเมล์ :
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : วราภรณ์ เจริญสุข (เนย)
ปีที่จบ : 2557   รุ่น : 24
ที่อยู่ : กาฬสินธุ์
เบอร์มือถือ : -
อีเมล์ : ไม่มี@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : อรณิชา โคตรแสนเมือง (พลอย)
ปีที่จบ : 2558   รุ่น : 25
ที่อยู่ : 198/1 ม.5 ต.บึงวิชัย อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000
เบอร์มือถือ :
อีเมล์ :
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : วัลยาลา วรรณญาติ (ขนมปัง)
ปีที่จบ : 24   รุ่น : 2557
ที่อยู่ : กาฬสินธุ์
เบอร์มือถือ :
อีเมล์ :
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ณัฐณิชา โคตรแสนเมือง (แพร)
ปีที่จบ : 2557   รุ่น : 24
ที่อยู่ : 198/1 ม.5 ต.บึงวิชัย อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000
เบอร์มือถือ : 0807579353
อีเมล์ :
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : มนธิชา ฐานวงศ์ (ปอ)
ปีที่จบ : 2552   รุ่น : 19
ที่อยู่ : อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
เบอร์มือถือ : 0812600142
อีเมล์ : monthicha2@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ธนยศ ไกรสินธุ์ (เจมส์)
ปีที่จบ : 2556   รุ่น : 22
ที่อยู่ : โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เบอร์มือถือ : 0954900205
อีเมล์ : Jumt_ball7157@hotmail.co.th
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางพีรยา สุวรรณกุลวิไล (หนูพีทอ้วน ลูกแม่หวานและพ่อตี๋)
ปีที่จบ : 2557   รุ่น : 24
ที่อยู่ : น้องพีทซักรีด ถนนทุ่งศรีเมือง
เบอร์มือถือ : 0962782867
อีเมล์ : peetpeeraya@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : สุพัฒนา การรัตน์ (น้ำ)
ปีที่จบ : 2557   รุ่น : 24
ที่อยู่ : -
เบอร์มือถือ : 0981015059
อีเมล์ : suputtana52@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ด.ช.ภัทรภูมิ คชอุฤทธิ์ (วิว)
ปีที่จบ : 2557   รุ่น : 24
ที่อยู่ : kalasin 44/10
เบอร์มือถือ : 0940480677
อีเมล์ : pattaraphum5678@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ภคพล ฉายถวิล (คอปเตอร์)
ปีที่จบ : 2556   รุ่น : 23
ที่อยู่ : 36 หมู่ 6 ต.ลำพาน อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
เบอร์มือถือ : 0833373665
อีเมล์ : Copter3665@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม