สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
รายชื่อศิษย์เก่า
เช็คเกรดออนไลน์
บันทึกเกรด
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
ลิ้งค์น่าสนใจ
รับเรื่องร้องเรียน
รายชื่อศิษย์เก่า

พบข้อมูลศิษย์เก่าทั้งหมด 183 คน
ชื่อ-นามสกุล : ทิญาดา สุนารถ (ส้มโอ)
ปีที่จบ : 2558   รุ่น : 24
ที่อยู่ : 144 ม.15 ต.ศิลา. อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
เบอร์มือถือ : 0611352847
อีเมล์ : sunartht3@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นายดนัย ชิณโสม (ปลา)
ปีที่จบ : 2534   รุ่น : 1
ที่อยู่ : 273/6 ซ.ชัยสุนทร ถ. ธนะผล อ. เมือง จ.กาฬสินธู์
เบอร์มือถือ : 0818188692
อีเมล์ : safety.kd2523@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ภูรินทร์ สาขา (ภูผา)
ปีที่จบ : 2558   รุ่น : 25
ที่อยู่ : Kalasin 263/24 .
เบอร์มือถือ : 0930844400
อีเมล์ : phurin172546@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : เกียรติการต์ จารุณี (ทิว)
ปีที่จบ : 2556   รุ่น : 22
ที่อยู่ : 191/6 ต.หัวงัง อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
เบอร์มือถือ : 0986579551
อีเมล์ : tiw14520@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นันท์ชญาน์ บรรเทา (ต้นข้าว)
ปีที่จบ : 2558   รุ่น : 25
ที่อยู่ : 96/4 ถ.เกษตรสมบูรณ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000
เบอร์มือถือ : 093-528-3082
อีเมล์ : tankrew47@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นนทวัฒน์ ภารสมภพ (นนท์)
ปีที่จบ : 2556   รุ่น : 22
ที่อยู่ : 75/21 บ.โคกก่อง ต.บัวบาน อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
เบอร์มือถือ : 0930060611
อีเมล์ : Christopher40876@gmil.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ภูชิต ภูกาบไส (กระตังค์)
ปีที่จบ : 2556   รุ่น : 22
ที่อยู่ : 207 ม.8 ต.ภูปอ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000
เบอร์มือถือ : 0636163293
อีเมล์ : gusjang2000@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวญาณีศา ปรีวิลัย (แป้ง)
ปีที่จบ : 2556   รุ่น : 22
ที่อยู่ : FB:Yanesa Preewilai
เบอร์มือถือ : 0941673129
อีเมล์ : nongpanglovemom43@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ทยิดา มีวงศ์ (แพม)
ปีที่จบ : 2555   รุ่น : 23
ที่อยู่ : 104/5 ม.5 ต.ดงพยุง อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์
เบอร์มือถือ : 0922492262
อีเมล์ : Tayida98@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : กัญจณาภา โหลทอง (อันอัน)
ปีที่จบ : 2555   รุ่น : 23
ที่อยู่ : 36 ม.4 ต.นาจำปา อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์
เบอร์มือถือ : 0952291905
อีเมล์ : iloveun@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.ลวัณรัตน์ ทารถ (คิม)
ปีที่จบ : 2557   รุ่น : 23
ที่อยู่ : 60/9 ต.นาดี อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ 46120
เบอร์มือถือ : 0981045742
อีเมล์ : kimlawanrat31@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : พิมพ์ลภัส พันธุ์สะอาด (พิมพ์)
ปีที่จบ : 2553   รุ่น : 20
ที่อยู่ : 555/2 ถ.ทุ่งศรีเมือง อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
เบอร์มือถือ : 0957959281
อีเมล์ : pimlapas_010@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม